Rodo

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Pośrednik  informuje Panią / Pana / Państwa .………………………………………………………... że:
    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez Pośrednik, tj. AGAS Prudenter Nieruchomości Bogusław Zalewski,  NIP: 9720070737,  REGON: 388593373,  e-mail. boguslaw.zalewski@agas-nieruchomosci.pl , tel.mob.: 796 597 544
    2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Okres przechowywania danych
Prawidłowe wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie
Art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO
Przez okres obowiązywania umowy
W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO
Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata)
W celu rozliczeń podatkowych
Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej)
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
Przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W przypadku wyrażenia zgody – w celu marketingu bezpośredniego usług administratora 
Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO
Do czasu wycofania zgody
    4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
    5) Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
    6) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
    7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
    8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
    9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem